top of page
IMG_0475.JPG

EPS

Geëxpandeerd polystyreen, ofwel EPS, is opgebouwd uit miljoenen parels die elk op zich een uiterst fijne, gesloten celstructuur vormen. Slechts 2 tot 6 % van het volume bestaat uit polystyreen, de overige 94 tot 98 % is lucht, vastgehouden in de cellen.

Vermits stilstaande lucht een uitstekende thermische isolator is, is EPS uitermate geschikt als isolatiemateriaal.

Het is gemakkelijk en veilig om te verwerken, bevat geen cfk’s en is schimmel- en vochtongevoelig.

 

Bovendien is EPS sterk, vormvast en op druk belastbaar. Dankzij een efficiënte productiemethode en een unieke materiaalstructuur is EPS één van de goedkoopste en beste isolatiematerialen.

In Nederland zijn er gebieden met een slappe bodem.  Vooral in de stedelijke gebieden in het westen is de bodem slap en staat het grondwater dicht onder het maaiveld. Het is van groot belang om eerst op te hogen voordat er gebouwd kan worden.

 

EPS is een bijzonder lichtgewicht, op druk belastbaar en vormvast materiaal. Het grote verschil tussen zand en EPS is de tijd die het kost om neer te leggen, zand is onderhoudsgevoeliger en door het gewicht van zand kan er stabiliteitsverlies optreden.

Tijdens het aanleggen van wegen en taluds op minder draagkrachtige gronden kunnen grote zettingen optreden, omwille van het extra gewicht.

De belasting van de zandbeddingen en/of taluds is vaak groter dan het draagvermogen van de onderliggende grondlagen met alle gevolgen vandien.

 

Enkele manieren om deze problemen op te lossen zijn:

  • het aanbrengen van een voorlast op de grond

  • grondverbeteringswerken (vervangen v.h. grondpakket)

  • verticale drainage

Daar deze vaak omslachtige en dure oplossingen zijn, kan het toepassen van EPS de zaak, letterlijk en figuurlijk, enorm verlichten.

EPS kan dus de volgende functies vervullen:

  • beperken van zettingen: omwille van de extra belasting op de slappe grond kunnen grote zettingen optreden. Na verloop van tijd ontstaan er dan hoogteverschillen tussen de nieuwe aangelegde weg en bestaande constructies (bv. bruggen, tunnels). Door het gebruik van EPS als lichtgewicht ophogingsmateriaal kunnen deze zettingen beperkt worden.

 

  • beperken van krachten op naastliggende constructies en leidingen: bij verticale belasting van EPS treden slechts geringe horizontale krachten op. Met andere woorden, de horizontale krachten op keermuren, damwanden en ondergrondse infrastructuur zijn beperkt.

 

  • verhoging van de stabiliteit van de taluds: omwille van het lagere gewicht van de EPS-ophogingsconstructie is er minder gevaar voor afschuiving van het talud. Bovendien kan men een steilere taludhelling realiseren, wat dan weer een belangrijke plaatsbesparing met zich meebrengt.

Op deze manier is het mogelijk om binnen de gestelde tijdslimiet een degelijke en onderhoudsarme constructie te realiseren.

 

Ook voor het ophogen van je tuin is EPS zeer geschikt, in gebieden waar de grond snel verzakt, is het niet handig om met zand op te hogen, hierdoor ontstaat het probleem na een tijd weer. Hiervoor kan je beter EPS kiezen.

De EPS platen zijn er in verschillende diktes, breedtes en lengtes te verkrijgen. Daarnaast is het EPS te bestellen in verschillend persingen ( EPS60 tot en met EPS400) die de dichtheid bepalen.

 

Benieuwd geworden naar de mogelijkheden die EPS te bieden heeft?

bottom of page