top of page

Disclaimer

Zonneveld kunststoffen spant zich in de inhoud van de Zonneveld kunststoffen-website op zorgvuldige wijze en naar beste weten samen te stellen.

Desondanks kan Zonneveld kunststoffen op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van Zonneveld kunststoffen-website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Zonneveld kunststoffen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de Zonneveld kunststoffen-website.

De Zonneveld kunststoffen-website bevat links naar websites van andere bedrijven waarmee wij samenwerken voor bijvoorbeeld kwaliteitsredenen. Zonneveld kunststoffen is niet verantwoordelijk voor de maatregelen ter bescherming van gegevens van andere websites. Informatie over de bescherming van persoonsgegevens van deze bedrijven vindt u op de betreffende internetsites. Op de Zonneveld kunststoffen-website vindt u zogenaamde sociale plug-ins naar verschillende sociale netwerken (bijvoorbeeld de "like" knop op Facebook). Zonneveld kunststoffen is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verzameld door de sociale netwerken.

Auteursrechten

Alle auteursrechten op de inhoud van de Zonneveld kunststoffen-website komen toe aan Zonneveld kunststoffen .Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zonneveld kunststoffen.

Vragen of opmerkingen? Stuur uw mail naar info@zonneveldkunststoffen.nl

bottom of page