top of page
Makassarplein-amsterdam-6.jpeg

Boomkratten 

Bomen en andere groeivoorzieningen zijn van groot belang in de openbare ruimte. De aarde, en daarmee ook de stedelijke gebieden, warmt steeds verder op. Daarom is het in hoogstedelijke, dichtbebouwde en sterk versteende gebieden essentieel om genoeg groenvoorzieningen te hebben om zo water vast te houden.

Bomen in stedelijk gebied hebben vaak te kampen met zeer krappe ondergrondse ruimte en slechte leefomstandigheden. De doorwortelbare ruimte wordt ingeperkt door bijvoorbeeld kabels, leidingen, rioleringen en wegfunderingen. Daarnaast hebben bomen te kampen met een tekort aan zuurstof en water in de bodem en een hoge verdichtingsgraad van het grondpakket als gevolg van verkeersbelasting.

bottom of page