top of page
WhatsApp Image 2022-06-15 at 12.12.56 PM.jpeg

Boomkratten 

Bomen in stedelijk gebied hebben vaak te kampen met zeer krappe ondergrondse ruimte en slechte leefomstandigheden. De doorwortelbare ruimte wordt ingeperkt door bijvoorbeeld kabels, leidingen, rioleringen en wegfunderingen. Daarnaast hebben bomen te kampen met een tekort aan zuurstof en water in de bodem en een hoge verdichtingsgraad van het grondpakket als gevolg van verkeersbelasting.

Bomen en andere groeivoorzieningen zijn van groot belang in de openbare ruimte. De aarde, en daarmee ook de stedelijke gebieden, warmt steeds verder op. Daarom is het in hoog stedelijke, dichtbebouwde en sterk versteende gebieden essentieel om genoeg groenvoorzieningen te hebben om zo water vast te houden.

 

Boomgroeiplaatsen in stedelijke gebieden leveren diverse voordelen op voor de mens. Zo laat groen ons gezonder voelen én zijn, zorgt het voor ontspanning. Daarnaast kunnen groenvoorzieningen functies en mensen verbinden en dienen als ontmoetingsplek. Daarnaast leidt het tot een daling van criminaliteitscijfers en zorgt het voor lokale werkgelegenheid. Kortom, groen houdt steden leefbaar en vitaal. Groen levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze leefomgeving, zoals het opvangen van piekbuien, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het voorkomen van hittestress.

Groenvoorzieningen hebben niet alleen voordelen voor de mens, maar ook voor het milieu. Groen zuivert namelijk de lucht, zorgt voor waterberging bij extreme buien en geeft verkoeling bij hittestress. Ook biedt de stad door voldoende en diverse groeiplaatsen meer kansen voor biodiversiteit, wat een wisselwerking heeft met de kwaliteit van de flora en fauna. Groen is een onuitputtelijke bron en een sleutel voor klimaatoplossingen.

bottom of page